฿600+ FREE SHIPPING

สิ่งหลักที่ควรคำนึงถึงก่อนปลูกกัญชา

3

สิ่งหลักที่ควรคำนึงถึงก่อนปลูกกัญชา

สำหรับใครที่กำลังสนใจเริ่มปลูกกัญชา สิ่งที่ควรคำนึง 3 สิ่งแรกคือ กฎหมายการปลูกและครอบครอง สายพันธุ์และสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา เพื่อให้การเพาะปลูกและครอบครองไม่มีปัญหาในอนาคต

1. รู้กฎหมายและสิทธิในการปลูก

ก่อนที่จะปลูกกัญชาได้นั้น ผู้ปลูกต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งกับทางหน่วยงานรัฐให้เรียบร้อย โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” หรือเว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th/ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วนกัญชา กัญชงได้ที่ 1556 กด 3

ผู้ปลูกสามรถครอบครองกัญชาได้ทุกส่วน แและสามารถขายบางส่วนของพืชกัญชาได้เท่านั้น คือ ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก เมล็ด ยกเว้นการขายเพื่อนำไปเพาะปลูก แต่หากต้องการขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และต้นกล้า จะต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ทุกส่วนของต้นกัญชาสามารถนำไปขายต่อได้แต่ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่สามารถยื่นขอได้จาก กรมการแพทย์แผนไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้จำหน่ายใน กรุงเทพฯ ส่วนผู้จำหน่ายในพื้นที่อื่นๆสามารถขอใบอนุญาตได้ที่ สสจ.ตามจังหวัดของที่ตั้งร้านที่จะขาย

2. เลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับ พื้นที่ สภาพอากาศ และวัสดุในการเพาะปลูก

สายพันธุ์กัญชาที่นำมาปลูกควรเป็นสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและอุณภูมิได้ เช่น หากปลูกกลางแจ้ง ควรเลือกสายพันธุ์ที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงกว่าการปลูกในโรงเรือนและระบบปิด

ผู้ปลูกควรพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานที่ปลูกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น วัสดุที่ใช้ในการปลูก การปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ หรือปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ควรคำนึงถึง แสง ลม อุณหภูมิน้ำฝน ศัตรูพืช วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและอุ้มน้ำได้พอเหมาะ หรือหากปลูกกลางแจ้งก็ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยและแพลนการจัดการกับศัตรูพืชที่รัดกุม

3. เก็บเกี่ยวและเก็บรักษาให้ถูกวิธี

โดยช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของสายพันธุ์นั้นๆ รวมถึงวิธีการปลูก เนื่องจากวิธีการปลูกและสายพันธุ์จะส่งผลถึงระยะเวลาการออกดอกที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว กัญชาจะมีระยะเวลาทำดอกประมาณ 8-11 สัปดาห์ ผู้ปลูกต้องสังเกตุจากสภาพของดอกกัญชาและดูจากสีของไตรโครม (Trichrome) ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้นกัญชานี้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวหรือไม่ เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วควรนำต้นกัญชาไปตากจนแห้ง และเคาะเมล็ดออกจากต้นและเก็บเพื่อนำไปขยายพันธุต่อ

เมื่อทราบเกี่ยวกับกฎหมายการปลูก การเลือกสายพันธุ์ และการเก็บรักษาให้ถูกวิธีแล้ว แค่นี้ก็พร้อมสำหรับการปลูกกัญชาแล้ว สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการปลูกกัญชา ทางเราขอแนะนำเมล็ดพันธ์ Sugar Punch Bomb หากท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

0