฿600+ FREE SHIPPING

อัปเดทล่าสุด! กัญชาใช้ทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง

5

อัปเดทล่าสุด! กัญชาใช้ทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง

ถึงแม้ว่าประเทศเราได้เปิดเสรีกัญชาแล้ว แต่หลายๆ คนอาจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถนำกัญชาไปใช้อะไรได้บ้าง โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังต่อไปนี้

สิ่งที่สามารถทำได้

 • สามารถปลูกกัญชาได้ แต่ขอความร่วมมือให้แจ้งหน่วยงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” หรือ plookganja.fda.moph.go.th/
 • สามารถครอบครองกัญชาได้ทุกส่วน
 • สามารถขายส่วนของพืชกัญชาได้ ได้แก่ ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก เมล็ด แต่ไม่อนุญาตให้จำหน่าเพื่อการนำไปเพาะปลูก
 • สามารถขายสารสกัดที่มี THC ได้ไม่เกิน 0.2%

สิ่งที่สามารถทำได้แต่ต้องขออนุญาตก่อน

 • การขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และต้นกล้า รวมถึงการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ต้องขออนุยาตตามพรบ. กักพืช พ.ศ. 2518 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
 • การซื้อขายสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ต้องได้รับใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสาธารณสุข
 • การขายช่อดอกและสินค้าแปรรูปจากกัญชาต้องขออนุญาตก่อนจำหน่าย

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้

 • ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น หรือสูบในสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาตให้ขาย ยกเว้นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้ว
 • ห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาหรือแปรรูปกัญชาเพื่อการค้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สครีมีครรภ์และให้นมบุตร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เว้นแต่แพทย์อนุญาต
 • ห้ามจำหน่ายดอกกัญชาหรือสินค้าแปรรูปต่างๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และห้ามจำหน่ายช่อดอกกัญชาในวัด หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก รวมถึงตามรถเร่ ตลาดนัด แผงลอย
 • ห้ามโฆษณาช่อดอกกัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า
 • ห้ามใส่ช่อดอกกัญชาในอาหาร
 • ห้ามน้ำเข้าช่อดอก

และที่สำคัญ เมล็ดพันธุ์ที่นำมาปลูกต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมาย หากซื้อเมล็ดพันธุ์จาก Cannetics ก็หมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะเรามีใบรับรองถูกต้องทุกเมล็ด

สามารถดูข้อมูลเมล็ดพันธุ์กัญชาเพิ่มเติมได้ที่นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทน์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ https://www.ilaw.or.th/node/6170

0